مراقبت و نگهداری سانتریفیوژ در آزمایشگاه 

 

 متاسفانه انفجار سانتریفیوژ اغلب در آزمایشگاه ها اتفاق می افتد.

این می تواند فاجعه آمیز باشد. یکی از آزمایشگاه های دانشگاه ... به علت تصادف دستگاه سانتریفیوژ به شدت آسیب دیده بود.

پنجره های آزمایشگاه خراب شدند ، سقف و دیوارها آسیب دیدند و اولترا سانتریفیوژ تخریب شد.

حتی بدتر از این نوع حادثه ممکن است پیش بیاد. علت حادثه سانتریفیوژ ناشی از شکست یکی از روتورها بود.

مقدار استرس مکانیکی که روی روتورهای دستگاه سانتریفیوژ قرار می گیرند ، باعث ایجاد خوردگی روتور سانتریفیوژ در طول زمان می شود. روتور آسیب دیده و می تواند به آسانی موجب انفجار دستگاه سانتریفیوژ گردد.

این روتور ها باید به خوبی نگهداری شوند و می بایست برنامه ریزی شده روتورها کنترل شوند.

شرکت دی آزمون جهت فرآیند نگهداری یک لیست چند مرحله ای آسان برای بهبود ایمنی در خصوص کاربری سانتریفیوژ آماده کرده ایم

ابتدا مطمئن شوید که پرسنل آزمایشگاه خود می داند که چگونه به درستی بایستی از سانتریفیوژ استفاده کرد و همچنین به عنوان مثال چگونه بارگذاری و تعادل نمونه سانتریفیوژ را انتخاب کنید. معمولا تصادفات سانتریفیوژ از نمونه های نامتعادل یا نادرست لود شده است شده است. همیشه اطمینان حاصل شود که اپراتورهای آموزش دیده موجود برای کمک به آموزش اپراتورهای جدید و نظارت بر آنها هستند.

تعمیر و نگهداری سانتریفیوژ برای جلوگیری از حوادث ضروری است. روتور سانتریفیوژ باید به طور مداوم برای آسیب یا نشانه های خوردگی بازرسی شود ، آنها همچنین باید پس از هر استفاده تمیز شوند طبق دستور المعل توصیه شده سازنده.

شما همچنین باید طول عمر روتور را بدانید. همچنین بهتر است راهنمای عملیاتی سازنده را در دسترس باشه به لحاظ کاربری صحیح دستگاه سانتریفیوژ اطمینان حاصل شود.

و در نهایت ثبت اطلاعات کاربر برای هر سیکل استفاده از سانتریفیوژ تاکید می کنیم ، گزارش استفاده باید شامل نوع روتور مورد استفاده ، سرعت عملیات سانتریفیوژ ، مدت زمان استفاده از روتور باشد. این اطلاعات نیز به شما کمک خواهد کرد تا تعیین کنید آیا روتور سانتریفیوژ نیاز به تعویض دارد.

موارد سرویس و نگهداری سانتریفیوژ را همیشه مد نظر داشته باشید.